21 Braids Bob Chic y dylech chi roi cynnig arnynt yn bendant

Pob lwc yn dewis un yn unig ar gyfer eich apwyntiad nesaf. 21 Steiliau Gwallt Bob Braid Chi

Delweddau Gettysut i wneud i gleisiau wella'n gyflym

Mae'n ymddangos bod arddull y nawdegau yn barhaus. O ffrogiau slip a blazers gormodol i toriadau pixie a minlliw brown , mae bron fel na fyddem byth yn gadael y degawd. Nid yw braids Bob yn eithriad. Peidiwch â'm cael yn anghywir, rwyf wrth fy modd yn llifo blethi i lawr i'm casgen. Ond mae yna rywbeth mor ecogyfeillgar am edrychiad braids bocs bobbed sy'n gwneud i mi fod eisiau galw fy steilydd i fyny cyn gynted â phosib. A gyda Moesha yn ôl ar Netflix, dwi erioed wedi cael cymaint o ysbrydoliaeth arddull braid bocs.

Nid yw braids byrrach yn golygu eu bod yn brin o greadigrwydd neu ddrama. Gellir styled braids Bob mewn cymaint o ffyrdd a chymryd yn gyflymach i'w gosod na blethi blwch hir safonol. Rhowch y ciwt hyn arddulliau amddiffynnol un olwg a byddwch yn meddwl tybed pam na wnaethoch roi cynnig arnynt yn gynt.